Kultur

  • Dei demokratiske grunnverdiane og likestilling må styrkast på alle plan
  • Vår nasjonale kulturarv må vernast og stå sentralt i alt vårt virke
  • Stimulere det frivillige dugnadsarbeidet
  • Styrke barne- og ungdomsidretten.
  • Gode rammer for musea, Kube, Atlanterhavsparken, Dei Nynorske Festspela m.m.
  • Støtte dei historiske spela på Sunnmøre
  • Ålesund Symfoniorkester må sikrast midlar som landsdelsorkester
  • Legge til rette for gode kulturtilbod i distrikta
  • Rettferdig fordeling av kulturmidlane i fylke
  • Styrke kystkulturen