Valget til nytt fylkesting nærmer seg, og som vanlig, har Sunnmørslista Tverrpolitisk Liste for Sunnmøre gode kandidater.

For Sunnmørslista er det spesielt viktig å slå ring om Sentralsykehuset i Ålesund og sykehuset i Volda. DISSE SKAL IKKE SVEKKES p.g.a. utbygging av nytt sjukehus utenfor Molde.Vi har vilje og mot til å gjøre en innsats for fylket og Sunnmøre.

Langt fram
Før Sunnmørslista kom på bana i 1991 var Sunnmøre systematisk underrepresentert i fylkestinget og dette førte til at Sunnmøre tapte viktige avstemminger der representantene delte seg etter fogderi. Sunnmørslista har hatt suksess og ført til at fylkestinget kom mer i samsvar med den geografiske fordelinga, men det er fortsatt lang fram til en representativ fordeling.

Uheldig
Det er verdt å merke seg at uten Sunnmørslista vil Romsdal og Nordmøre få flertallet og makta til tross for at 54 prosent av innbyggjarene bor på Sunnmøre. Når knappe midler til vei, skole og kultur skal fordeles, vil dette slå svært uheldig ut for Sunnmøre.

Dette så vi spesielt tydelig på driftstilskudd til allmennkultur, lokale institusjoner, i 2014. Her tilfalt 13,1 prosent til Sunnmøre mens hele 86,9 prosent tilfalt Nordmøre og Romsdal.

Det kan også se ut som en bagatell når fylket fordeler 2 mill til Hoppide-midler og 675.000 kroner går til Sunnmøre mens 1.325.000,- går til resten av fylket.

Tar ikke hensyn
Fylket har også opprettet 6 stillinger til karriereutvikling. Gjett hvordan disse ble fordelt. Jo, to til Nordmøre, to til Romsdal og to til Sunnmøre. Da spør jeg, kan ikke fylkeskommunen regne? Som tidligere nevnt, 54 prosent av befolkningen bor på Sunnmøre!

Dei politiske partiene tar fremdeles ikke hensyn til at over halvparten av innbyggerne bor på Sunnmøre, og slik dei politiske listene er satt opp, vil dei aleine ikke gi den sunnmørsrepresentasjonen som er i samsvar med velgergrunnlaget.

Program.
Sunnmørslista vil arbeide hardt for økte ressurser til samferdsel. Dette gjelder spesielt nye prosjekt som Hamsundsambandet og Rovdefjord- sambandet, helårsveg Geiranger–Østlandet, rass-sikring, bedre vedlikehold og gang- og sykkelstier.

I programmet vårt kan du lese mer om våre satsingsområder. Se også vår hjemmeside www.sunnmorslista.no

Jeg ber om Din stemme ved kommende fylkestingsvalg og lover å gjøre en innsats for Sunnmøre!

Skal Sunnmøre få en rettferdig representasjon på fylkestinget, må du stemme Sunnmørslista!

Godt valg!

Randi Karin Asbjørnsen
1.kandidat på Sunnmørslista Tverrpolitisk Liste for Sunnmøre
Fylkestingsmedlem, medlem av fylkesutvalet og leder i Regional- og næringsutvalet