Vegvesenet i fylket har ikke råd til såkalt strakstiltak på Hellebroa i Ålesund før i 2016. Derfor må en nesten konkurs Ålesund kommune forskuttere millioner av kroner hvis straks ikke skal bety minst to år. I en slik situasjon ser det ut som om også mange sunnmørs-politikere sier ja til et gigantisk operahus i Kristiansund til den nette sum av 761 millioner kroner! Før overskridelser og prisstigning.

Vi får helt sikkert til svar at dette ikke må blandes sammen – at det ikke er samme budsjettet. Men alt sammen er våre skattepenger, midler som politikerne er blitt satt til å forvalte på best mulig måte. Og et opera-palass, som sikkert vil nærmere seg milliarden før det er ferdig, er vi helt sikker på at velgerne ikke oppfatter som «best mulig».

For vel en måned siden ble over 50 millioner fylkeskommunale kulturkroner fordelt til faste kulturtiltak, til kulturinstitusjoner og frivillige lag og organisasjoner i Møre og Romsdal. Som kjent bor godt over halvparten av fylkets innbyggere på Sunnmøre (54 prosent), men (ikke overraskende!) gikk bare vel en tredel av disse kronene til dette fogderiet.
Mest gikk til Romsdal, 12,6 millioner kroner, som er 37 prosent. Sunnmøre fikk 12.3 mill. ( 36 prosent) og Nordmøre 9,2 mill. (27 prosent). I dette oppsettet har vi ikke tatt med det som betegnes som fylkesomfattende tiltak. Herunder også Teatret Vårt og Kunstnersenteret i Møre og Romsdal, begge med adresse Molde, som til sammen fikk ytterligere 7,4 mill. fra fylkeskommunen.

De nye operaplanene i Kristiansund vil koste Møre og Romsdal 416 millioner kroner i investeringer, 14 millioner i 30 år framover. Og et nytt og komplisert operabygg vil selvsagt automatisk medføre betydelig økte driftskostnader, som fylkeskommunen også må være med på å betale. Dette «…blir å kome attende til.» som det heter i de fylkeskommunale dokumentene. Men man har estimert fylkskommunal andel til ca 2,5 millioner kroner, og dette er helt sikkert i tillegg til de 3,45 millionene Operaen i Kristiansund fikk i år.

Summen av dette skulle i runde tall si 20 millioner kroner – hver år! Til operaen alene. Noe som er mer enn dobbelt så mye som Nordmøre får i dag, og som vil gjøre en skjevfordeling i fylket enda mye verre. I dag får Nordmøre og Romsdal til sammen 64 prosent av de regionale/lokale midlene. Hvis man inkluderer effekten av et nytt operahus i Kristiansund, vil andelen for de to nordlige fogderiene øke til svimlende 77 prosent! 46 prosent av befolkningen skal altså tilgodesees med 77 prosent av midlene. Mens 54 prosent av befolkningen (=sunnmøringene) blir avspist med 23 prosent av midlene.

Nå er heldigvis ikke opera-virksomhet noe fylkeskommunen er pålagt ansvaret for. Derimot har man ansvaret for blant annet videregående skoler og mange og lange fylkesveier. Og her er standarden mange plasser både dårlig og enda verre. Dessuten står Møre og Romsdal foran et betydelig løft for å være med på å realisere Nordøyvegen, noe administrasjonen på Molde har advart iherdig imot. For der – altså på kontorene i Fylkeshuset – mener man at det ikke er forsvarlig å bruke penger for å binde Nordøyane sammen. Men et gigantisk operahus i Kristiansund anbefaler de!

Dermed er det sikkert mange som også forstår hvorfor Sunnmørslistas representanter må være tilstede som vaktbikkjer i fylkespolitikken. Også framover så lenge som fylkeskommunen eksisterer.

Randi Asbjørnsen
Hans Kjetil Knutsen
Fylkespolitikere for Sunnmørslista