Vi ser i Sunnmørsposten tirsdag 28. mai at administrasjonen i Ålesund kommune gjerne vil delta i den politiske debatten i fylkeskommunen om skolestrukturen og ringvirkningene av denne, med det de sjøl betegner som faktaopplysninger. Derfor ble det i fylkesutvalget samme dag lagt fram et brev fra kommunen, som vi vil sitere ordrett noen få linjer fra:
«Siste trafikkanalyse fra Viatrafik viser at det ikke er behov for å bygge ny bro over Brosundet før sentrumsskole og kulturskole tas i bruk.»
Egentlig trenger ikke denne påstanden noen kommentarer, det vet vi som ferdes over Hellebroa flere ganger daglig. Men vi vil likevel foreslå at man i stedet for å bruke penger på konsulenthjelp knyttet til dette spørsmålet, går de 70 metrene fra rådhusdøra og ser sjøl. For denne påstanden er minst like lite troverdig som påstanden fra samme hold om at trafikksituasjonen på Volsdalsberga – vel og merke på dagtid på hverdager – ikke vil tåle nye 500 elever, som for det meste ikke er gamle nok til sjøl å kjøre bil.
Fakta er tydeligvis et tøyelig begrep!

For Sunnmørslista
Randi Asbjørnsen
Hans Kjetil Knutsen