809, 2015

Tror ikke Aasen gjør alvor av trusselen

– Bare vent og se til etter valget. At Aasen heller går i opposisjon enn å gi oss posisjoner tror jeg ikke noe på, sier Randi Asbjørnsen.
IKKE TROVERDIG: Randi Asbjørnsen er Sunnmørslistas frontfigur på […]

Read More

2307, 2015

Fylkesadministrasjonen og Nordøyvegen

15.16 og 17 juni hadde Møre og Romsdal fylkeskommune sitt siste fylkesting i denne valgperioden. En viktig sak på tinget var sak T27/15: Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplanen for perioden 2016 – 2019.
Her tegnet […]

Read More

1506, 2015

Fakta om Hellebroa

Vi ser i Sunnmørsposten tirsdag 28. mai at administrasjonen i Ålesund kommune gjerne vil delta i den politiske debatten i fylkeskommunen om skolestrukturen og ringvirkningene av denne, med det de sjøl betegner som faktaopplysninger. Derfor […]

Read More

1506, 2015

Fylkeskommunal opera-gigantomani

Vegvesenet i fylket har ikke råd til såkalt strakstiltak på Hellebroa i Ålesund før i 2016. Derfor må en nesten konkurs Ålesund kommune forskuttere millioner av kroner hvis straks ikke skal bety minst to år. […]

Read More